गुल्मीका स्थानिय तहलाई ३ अर्ब भन्दा वढी बजेट बिनियोजन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

अनिल खत्री
गुल्मी जेठ १६ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को प्रस्तुत बजेटमा गुल्मीका स्थानीय तहमा ३ अर्ब २० करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गुल्मीका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकाको लागी उक्त रकम बिनियोजन भएको छ ।

बिनियोजन बजेट नगरपालिका र गाउपालिका मा परेको बजेट यस प्रकार रहेको छ ।

नगरपालिका बजेट
१. मुसिकोट नगरपालिका ३५,२८,१६००० (पैतिस करोड अठ्ठाइस लाख सोह्र हजार)
२. रेसुंगा नगरपालिका ३१,४०,५६००० (एकतिस करोड चालिस लाख छपन्न हजार)
गाउँपालिका बजेट
१. इस्मा २४,५७,३०००० (चौबिस करोड सन्ताउन्न लाख तिस हजार)
२. कालिगण्डकी २३,७०,६७००० (तेइस करोड सत्तरी लाख सतसट्ठी हजार)
३. गुल्मी दरबार २३,१४,९२००० (तेइस करोड चौध लाख बयानब्बे हजार)
४. चन्द्रकोट २५,४३,७२००० (पच्चिस करोड त्रिचालिस लाख बहत्तर हजार)
५. छत्रकोट २४,५३,४८००० (चौबिस करोड त्रिपन्न लाख अठचालिस हजार)
६. धुर्कोट २७,६२,५६००० (सत्ताइस करोड बैसठी लाख छपन्न हजार)
७. मदाने २६,६६,३१००० (छब्बीस करोड छैसट्ठी लाख एकतिस हजार)
८. मालिका २७,५०,९१००० (सत्ताइस करोड पचास लाख एकानब्बे हजार)
९. रुरु २३,४८,५५००० (तेइस करोड अठचालिस लाख पचपन्न हजार)
१०. सत्यवती २७,२५,५२००० (सत्ताइस करोड पच्चिस लाख बाउन्न हजार)

Comments

comments

Comments are closed.